ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „Dolny Śląsk wobec migracji”

Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław zaprasza na konferencję „Dolny Śląsk

wobec migracji”, która odbędzie się 28 października 2016 r. we Wrocławiu w godzinach 10:00 –

16:30 za adresem ul.Strzegomska 49, sala 26, II piętro.

Celem konferencji jest wzrost wiedzy oraz rozwój współpracy i wymiana doświadczeń, w tym dobrych

praktyk, pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy migracyjne i recepcję cudzoziemców

przybywających na Dolny Śląsk.