• W czym możemy pomóc

Działalność fundacji jest skierowana do imigrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych oraz na rzecz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

 (USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  DZIAŁ I, Art. 4. pkt 5, pkt 5a)

Działalność nieodpłatna

Zakres bezpłatnej pomocy obejmuje:

Reprezentacja w instytucjach i urzędach:

 • cudzoziemców
 • osób z zamiarem podjęcia / kontynuacji studiów w Polsce

Poradnictwo w zakresie adaptacji w Polsce, między innymi

 • korzystania z usług bankowych na terytorium Polski
 • zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym
 • ubezpieczenia i opieki zdrowotnej
 • zameldowania
 • zdobycia obywatelstwa polskiego
 • pomoc przy wypełnianiu formularzy (wnioski pobytowe, NIP, ZUS, meldunek itp.)

Pomoc w uzyskaniu informacji prawnych w zakresie*

 • legalizacji pobytu
 • prawa pracy
 • repatriacji
 • zjednoczenia rodziny
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • oraz w innych sytuacjach życiowych

*Nasza Fundacja nie udziela porad telefonicznie, mailowo ani za pośrednictwem poczty. Jest to związane z dobrem naszych klientów. Udzielenie dobrej porady wymaga gruntownego poznania sprawy, z jaką przychodzi do nas klient, a to jest możliwe jedynie przy osobistym spotkaniu i rozmowie.

Wsparcie w zakresie poszukiwania pracy

 • przygotowania CV i listu motywacyjnego
 • zarejestrowania w Urzędzie Pracy

Poradnictwo i pomoc w zakresie edukacji

 • w kwestiach rozpoczęcia studiów
 • przy nostryfikacji dyplomów
 • organizowanie szkoleń dla migrantów („Jak napisać CV i poszukiwać pracy”)

Spotkania integracyjne

 • wspólne wycieczki rowerowe
 • grillowanie
 • kuchnia świata
 • na inne tematy

Promowanie kultury

 • pomoc w zakresie wymiany twórczych grup z krajów Partnerstwa Wschodniego i Polski
 • organizowanie imprez kulturalnych
Działalność odpłatna pożytku publicznego

Zakres odpłatnych usług obejmuje:

Tłumaczenia dokumentów z j. rosyjskiego, ukraińskiego na polski

 • Akt urodzenia
 • Akt małżeństwa-rozwód
 • Prawo jazdy
 • Dyplom
 • Inne dokumenty

Usługi dla pracodawców

 • w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • szkolenia z języka rosyjskiego w biznesie

 Kurs języka polskiego dla obcokrajowców mówiących w jęz. rosyjskim

© Copyright - Fundacja Anioły Migrantów