• ZESPÓŁ

IRINA CZARIWNA-SZUMAN   –   Prezes Zarządu

Kosmopolitka, certyfikowany trener biznesu, doradca zawodowy,  specjalista z dziedziny badań kompetencyjnych

 Cały świat jest moją ojczyzną.  (łac.Patria mea totus hic mundus est”)

Autor: Seneka Młodszy, List do Lucyliusza

Czuję się obywatelką świata. Wierzę, że gdziekolwiek bym nie była, zawsze znajdę bratnią duszę. Mam otwarty umysł i rozumiem, doceniam różnorodność i możliwości, jakie dają różnice między ludźmi i krajami. Sukcesy i problemy ludzkości widzę w sposób uniwersalny, bez względu na kolor skóry, wyznawane religię czy wartości.

Życie nauczyło mnie, że granice między państwami to sztuczny twór. Wszyscy ludzie na świecie, bez względu na różnice kulturowe i religijne, są do siebie podobni i mają podobne pragnienia. Chcą być szczęśliwi.

Jeśli z szacunkiem i zrozumieniem traktujesz inną kulturę, wszędzie zostaniesz mile przyjęty i zrozumiany. Tak stało się i ze mną.

Przyjechałam do Polski w 2010 roku z Ukrainy, z Kijowa. W Polsce skończyłam Szkołę Trenerów Biznesu, pracowałam jako dyrektor w międzynarodowej firmie logistycznej, działalność której była związana z Ukrainą.

Ukończyłam Czernihowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina). Prowadzę szkolenia w językach polskim lub rosyjskim na tematy: „Migracja-aspekty prawne i społeczne”, „Jak pisać CV i poszukiwać pracy w Polsce” oraz szkolenia z języka rosyjskiego w biznesie.

Wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenia, zajmuję się pracą społeczną i wolontariatem na rzecz migrantów. Na przykład biorę udział w projekcie „Żywa Biblioteka” jako książka o tytule „Imigrantka”.

Lubię Polskę, w szczególności cudowne miasto Wrocław, które daje mi wiele radości oraz możliwości do rozwoju.

Stanisław Czariwnyj  –   Wiceprezes Zarządu

Credo Życia: Sumienie, Jedność, Sprawiedliwość.

Przyjechałem do Polski w 2012 roku z Ukrainy. Studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i pracowałem w międzynarodowej firmie logistycznej, tworząc „most” między Wschodem a Zachodem. Obecnie zajmuję się pracą społeczną i wolontariatem na rzecz migrantów.

© Copyright - Fundacja Anioły Migrantów