• Поддержи ФAM

Помогая нам сегодня, возможно, помогаешь себе в ближайшем будущем.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

ВОЛОНТЁРСТВО

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ

Если Вы инициативны и чувствуете, что Ваши знания и навыки помогут приблизить достижение наших целей, то есть всесторонняя поддержка для иммигрантов, то присоединяйтесь к нам. Потому что стоит поделиться своими знаниями, посвятить своё время, чтобы в будущем получить всё обратно.

ВОЛОНТЁРСТВО ПЕРСОНАЛА

КОМПАНИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Как правило, программы волонтёрства персонала компании создаются и реализуются в рамках стратегии социальной ответственности фирмы. Компании часто в сотрудничестве с неправительственными организациями осуществляют проекты, в которых вклад с бизнес-стороны выходит далеко за рамки финансовой поддержки:
компании делятся своим богатством знаний, ноу-хау и временем своих сотрудников, которые лично участвуют в реализации проектов.

Больше информации на эту тему можно прочитать здесь http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html

W tej chwili potrzebujemy:

osób ze znajomością:

 • języków obcych (przynajmniej 2 z wymienionych: ukraiński, rosyjski, polski, angielski, niemiecki) dla tłumaczeń ustnych i pisemnych
 • prawa polskiego dotyczącego cudzoziemców (praca, studia, działalność gospodarcza i in.)
 • kultury polskiej lub ukraińskiej, rosyjskiej

asystentów kulturowych

 • pomoc cudzoziemcom w poszukiwaniu mieszkania, wsparcie podczas wizyt w urzędach, u lekarzy
 • odebrać od kogoś telefon i udzielić informacji
 • napisać maila, przetłumaczyć list lub artykuł
 • spotkać się i wesprzeć kogoś duchowo lub skierować do właściwej osoby
 • podzielić się swoją wiedzą

lektora j. polskiego dla cudzoziemców

administratora strony internetowej

Korzyści:

 • dzielenie się wiedzą i nabycie nowych umiejętności
 • przebywanie w grupie wielokulturowej
 • nowe znajomości
 • poznanie funkcjonowania sektora NGO
 • zdobycie doświadczenia (także zawodowego!)
 • udział w ciekawych projektach
 • możliwość odbycia praktyk/ stażu

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem, napisz do nas: fam@aniolymigrantow.org – w tytule wpisz wolontariat.

PARTNERSTWO

Fundacja z chęcią nawiąże każdy rodzaj współpracy na rzecz migrantów i sektora NGO. Zapraszamy do tworzenia nowych programów, realizacji wspólnych celów.

© Copyright - Anioły Migrantów