• Wesprzyj FAM

 Pomagając dziś nam, być może pomagasz sam sobie w niedalekiej przyszłości. 

ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY! 

WOLONTARIAT

LUDZI DOBREJ WOLI

Jeżeli masz dużo inicjatywy i czujesz, że Twoja wiedza i umiejętności pomogłyby przybliżyć nasze cele, czyli wszechstronne wspieranie migrantów, dołącz do nas. Ponieważ warto podzielić się swoją wiedzą, poświęcić swój czas, aby w przyszłości również otrzymać ją wzajemnie.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

FIRMY i INSTYTUCJE

Zazwyczaj programy wolontariatu pracowniczego powstają i są wdrażane w ramach strategii społecznej odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa. Firmy, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty, w których wkład strony „biznesowej” wykracza daleko ponad wsparcie finansowe: firmy udostępniają swoje zasoby wiedzy, know-how oraz czas swoich pracowników zaangażowanych osobiście w realizację projektów.
Więcej informacji można uzyskać tutaj http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html

W tej chwili potrzebujemy:

osób ze znajomością:

 • języków obcych (przynajmniej 2 z wymienionych: ukraiński, rosyjski, polski, angielski, niemiecki) dla tłumaczeń ustnych i pisemnych
 • prawa polskiego dotyczącego cudzoziemców (praca, studia, działalność gospodarcza i in.)
 • kultury polskiej lub ukraińskiej, rosyjskiej

asystentów kulturowych

 • pomoc cudzoziemcom w poszukiwaniu mieszkania, wsparcie podczas wizyt w urzędach, u lekarzy
 • odebrać od kogoś telefon i udzielić informacji
 • napisać maila, przetłumaczyć list lub artykuł
 • spotkać się i wesprzeć kogoś duchowo lub skierować do właściwej osoby
 • podzielić się swoją wiedzą

lektora j. polskiego dla cudzoziemców

administratora strony internetowej

Korzyści:

 • dzielenie się wiedzą i nabycie nowych umiejętności
 • przebywanie w grupie wielokulturowej
 • nowe znajomości
 • poznanie funkcjonowania sektora NGO
 • zdobycie doświadczenia (także zawodowego!)
 • udział w ciekawych projektach
 • możliwość odbycia praktyk/ stażu

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem, napisz do nas: fam@aniolymigrantow.org – w tytule wpisz wolontariat.

PARTNERSTWO

Fundacja z chęcią nawiąże każdy rodzaj współpracy na rzecz migrantów i sektora NGO. Zapraszamy do tworzenia nowych programów, realizacji wspólnych celów.

© Copyright - Fundacja Anioły Migrantów