• СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Drodzy Darczyńcy, Fundacja istnieje dzięki Wam!

Nasza organizacja jest młoda i nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały Zespół Fundacji pracuje społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia, ale nasza działalność pociąga za sobą nieuniknione koszty i wymaga środków.

Otrzymywane darowizny na cele statutowe pozwalają Fundacji działać i rozwijać nowe projekty, m.in.:

  • darmowe kursy z j. polskiego dla imigrantów
  • bezpłatne doradztwo w zakresie prawa pracy, legalizacji pobytu i in.
  • druk plakatów oraz ulotek fundacji
  • potrzebujemy lokalu / pokoju we Wrocławiu

Przekazanie dowolnej kwoty (np. 20 zł, 50 zł, 100 zł) na FAM jest proste, wystarczy wykonać przelew na nasz rachunek bankowy z tytułem „darowizna na cele statutowe”:

Odbiorca: Fundacja ANIOŁY MIGRANTÓW

Adres: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Nr konta: 64 1750 0012 0000 0000 30 368 584

DZIĘKUJEMY!

Warto wiedzieć, że takie darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym i zyskać tym samym zwrot podatku.

Osoby fizyczne, rozliczające się za pomocą formularzy PIT, mogą odliczyć do 6% podstawy opodatkowania.

Osoby prawne, płatnicy CIT (czyli przedsiębiorstwa itp.), mogą odliczyć darowizny w wysokości do 10% podstawy opodatkowania.

Dowodem przekazania darowizny jest potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (tj. wydruk potwierdzenia przelewu).

© Copyright - Anioły Migrantów