• Pomagają nam

W tym miejscu prezentujemy naszych Przyjaciół, Partnerów, Darczyńców, którzy wspierają nas w działaniach na rzecz imigrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych oraz na rzecz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim. To dzięki nim działamy i pomagamy.

Jeśli chcesz dołączyć do naszych przyjaciół zapraszamy do kontaktu pod adresem

e-mail: fam@aniolymigrantow.org  lub telefonicznie +48  78 00 123 68

Wsparcie działalności FAM, merytoryczne i techniczne.

Wsparcie infrastrukturalne, techniczne, merytoryczne i szkoleniowe.

© Copyright - Fundacja Anioły Migrantów