• SŁOWO OD FUNDATORA

Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat.

Autor: Demokryt, List do Lucyliusza

Źródło: Kathleen Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers: A Complete Translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker, Harvard University Press, 1948

Drogi Internauto!

Jeśli dotarłeś do tej strony prawdopodobnie poszukujesz informacji dotyczącej rozwiązania problemów imigrantów we Wrocławiu.

Sama jestem imigrantką, przyjechałam do Polski w 2010 roku z Ukrainy, z Kijowa. Przeszłam ciężką drogę od imigranta do obywatela polskiego. Z własnych doświadczeń wiem o problemach z jakimi spotykają się imigranci w Polsce, jak jest dla nich ważne wsparcie, przynajmniej informacyjne w pierwszych krokach nowego życia i dla tego im pomagam.

W 2015 roku założyłam Fundację Anioły Migrantów, wizją której jest wspólne działania imigrantów i Polaków na rzecz zapewnienia wszechstronnej pomocy migrantom, mniejszościom etnicznym, narodowym, kulturowym, cudzoziemcom w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocławia.

Dlaczego nazwa „Anioły Migrantów”?

Ponieważ Anioły zawsze Dyspozycyjne,  

                                                                     Zaangażowane,  

                                                                                                   Skuteczne

                                                                                                          Serdecznie pozdrawiam!

Irina Czariwna-Szuman

Irina Czariwna-Szuman

Fundator

Prezes Zarządu Fundacji ANIOŁY MIGRANTÓW

© Copyright - Fundacja Anioły Migrantów